NS 11201:2018

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Ledelsessystemer for mangfold - Krav
English title: Diversity management systems - Requirements
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2018-07-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Dette dokumentet viser hvordan organisasjoner skal knytte mangfoldet til verdiskapning og oppgaveløsning. Dokumentet spesifiserer krav til ledelsessystemer for mangfold, og det gir et rammeverk for hvordan en organisasjon kan etablere, implementere, gjennomføre, overvåke, vedlikeholde og forbedre systemet. Dette dokumentet kan brukes av alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, organisasjonsform eller sektortilhørighet.
Committee: SN/K 566
Adopted: 2018-07-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt