Montørhåndboka NEK 400:2018

Vare
NOK 501,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: Montørhåndbok for NEK 400:2018
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 6 (2018-10-01)
Price:

NOK 501,00 (excl. VAT)

Product information:

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsintallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Håndboka er utgitt for å lette forståelsen av FEL (Forskrift for elektriske lavspenningsinstallasjoner).

Boka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Der det er flere mulige løsninger, er det tatt med bakgrunnsstoff som gjør elektrikeren bedre i stand til å foreta riktige valg.

Antall sider: 398

Forfattere: Ormbostad, Just Erik, Halvorsen Kjell Morten

Adopted: 2018-10-01