Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet - Direktoratet for byggkvalitet 

 

Henviste standarder i Kapittel 10:

(Pr. 1. oktober 2020)

Last updated: 2020-10-26

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 650,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 795,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 3

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 465,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 3 - Prosjektering av stålkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 4

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 990,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 4 - Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 5

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 1 990,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 5 - Prosjektering av trekonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 6

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 520,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 7

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 520,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 8

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 215,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokode 9

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 600,00 (excl. VAT)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 9 - Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

Eurokoder komplett

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 31 700,00 (excl. VAT)

Komplett samling av Eurokoder.

Languageno/en no/en

Product informationShow collection contents

Order
Get online access