Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk - Direktoratet for byggkvalitet 

Henviste standarder i Kapittel 12:

(Pr. 9. april 2021)

Last updated: 2021-04-09

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3041:2007

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Skilting - Veiledning for plassering og detaljer

LanguageNorskEdition: 2 (2007-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3510:2015

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Sikkerhetsruter i byggverk - Krav til prosjektering og klasser for ulike bruksområder

LanguageNorskEdition: 1 (2015-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Bygningsbeslag - Beslag for vinduer og vindusdører - Krav og prøvingsmetoder - Del 5: Utstyr som begrenser åpningen av vinduer og vindusdører

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 630,00 (excl. VAT)

Tilskueranlegg - Del 3: Rekkverk, gjerder og bølgebrytere - Krav

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 14076:2013

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Tretrapper - Terminologi

LanguageNorskEdition: 1 (2014-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 16281:2013

Standard

NOK 630,00 (excl. VAT)

Barnesikringsutstyr - Barnesikre vindussperrer for vinduer og balkongdører montert av bruker - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

LanguageEngelskEdition: 1 (2013-04-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 81-41:2010

Standard

NOK 969,00 (excl. VAT)

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og varer - Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet

LanguageEngelskEdition: 1 (2011-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive personer med funksjonsnedsettelser

LanguageNorskEdition: 1 (2016-10-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access