Kapittel 14 Energi

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 14 Energi - Direktoratet for byggkvalitet 

 

Henviste standarder i Kapittel 14:

(Pr. 1. oktober 2020)

Last updated: 2021-09-06

NS 3031:2014

Standard

NOK 969,00 (excl. VAT)

Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

LanguageNorskEdition: 1 (2014-07-01) Withdrawn

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3700:2013

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2013-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3457-3:2013

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper

LanguageNorskEdition: 1 (2013-11-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer

LanguageEngelskEdition: 1 (2014-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Termiske varmemålere - Del 1: Generelle krav

LanguageEngelskEdition: 1 (2019-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 893,00 (excl. VAT)

Kuldebroer i bygningskonstruksjoner - Varmestrømmer og overflatetemperaturer - Detaljerte beregninger (ISO 10211:2017)

LanguageEngelskEdition: 1 (2017-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

LanguageEngelskEdition: 1 (2015-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 695,00 (excl. VAT)

Elektrisitetsmålere (vekselspenning) -- Del 3: Spesielle krav - Statiske målere for aktiv energi (klassene A, B og C)

LanguageEngelskEdition: 1 (2006-10-27)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access