Artium inne i en kontorbygning

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Relevante standarder for eiendomsforvaltning

Jobber du innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management som eier, forvalter, tjenesteleverandør eller bruker? Da er dette de viktigste standardene for deg.

Her kan du plukke de standardene du trenger innenfor: 

 • Facility Management
 • Livssykluskostnader
 • Energi og energisparing
 • Arealberegninger
 • Renhold
 • Rengjøringskvalitet
 • Kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
 • Driftstjenester
 • Tilstandsanalyse
 • FDVU-dokumentasjon
 • Miljø og bærekraft
 • Universell utforming
 • Overlevering 

Abonnement på standarder for eiendomsforvaltning

Alle standardene i listen nedenfor kan legges i et abonnement på web. Med abonnement er du alltid sikker på å ha siste utgave av standardene tilgjengelig.

Les mer om hvordan du bestiller abonnement

Last updated: 2020-06-18

Fasilitetsstyring (FM)

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 575,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.

LanguageEngelsk

Product informationShow collection contents

Order
Get online access

NOK 1 852,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning (ISO 41001:2018)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi (ISO 41011:2017)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 898,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 974,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Taksonomi, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser

LanguageNorskEdition: 1 (2013-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2018)

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3454:2013

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

LanguageNorskEdition: 1 (2013-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3940:2012

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Areal- og volumberegninger av bygninger

LanguageNorskEdition: 4 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940:2012 - P704

LanguageNorskEdition: 3 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 530,00 (excl. VAT)

Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940:2012. P696

LanguageNorskEdition: 1 (2012-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

LanguageEngelskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 775,00 (excl. VAT)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2011-03-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NOK 635,00 (excl. VAT)

En veiledning til NS-INSTA 800 om rengjøringskvalitet - P713.

LanguageNorskEdition: 2 (2012-04-16)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8431:2015

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2015-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8433:2012

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2012-07-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8434:2008

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

LanguageNorskEdition: 1 (2008-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3424:2012

Standard

NOK 635,00 (excl. VAT)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

LanguageNorskEdition: 1 (2012-09-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 3600:2018

Standard

NOK 898,00 (excl. VAT)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 16096:2012

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2012-10-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11001-2:2018

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

LanguageNorskEdition: 1 (2018-05-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

SN/TS 3456:2018

Standard

NOK 1 235,00 (excl. VAT)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

LanguageNorskEdition: 1 (2018-12-06)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 15978:2011

Standard

NOK 974,00 (excl. VAT)

Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

LanguageNorskEdition: 1 (2012-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11005:2011

Standard

NOK 1 375,00 (excl. VAT)

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

LanguageNorskEdition: 1 (2011-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 11030:2013

Standard

NOK 530,00 (excl. VAT)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

LanguageNorskEdition: 1 (2013-12-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS 8430:2009

Standard

NOK 345,00 (excl. VAT)

Overtakelse av bygg og anlegg

LanguageNorskEdition: 1 (2009-01-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access

NS-EN 13306:2017

Standard

NOK 775,00 (excl. VAT)

Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi

LanguageNorskEdition: 1 (2018-02-01)

Product information

Information Monitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access