Nettstedssøket oppdateres fredag 31. mars mellom kl. 16.00 og 23.00.

Dette kan gjøre at det blir feil ved søk i denne perioden. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

menn med vernebriller
Foto: Nicolas Tourrenc

Arbeidsmiljø ledelsessystem - ISO 45001

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har startet arbeid med å lage en ny internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den skal overta etter den britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge. Ekspertene som utarbeider standarden, møttes første gang i oktober 2013, og standarden ISO 45001 skal etter planen publiseres i løpet av 2017.

Internasjonale krav til arbeidsmiljø
Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden for arbeidsmiljø kommer også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Bred internasjonal interesse og deltakelse 
73 av ISOs medlemsland deltar eller har meldt seg som observatør i arbeidet. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som skal regulere ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet
Norge deltar med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, som skal utarbeide denne nye standarden. Standard Norge har etablert en speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Speilkomiteen har 16 medlemmer og ledes er Berit Sørset fra Norsk Industri. Medlemmene kommer fra myndigheter, industri, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og konsulent- og sertifiseringsorganisasjoner.

Hvor i prosessen er vi nå?
ISO 45001 var på offentlig høring (ISO/DIS) våren 2016. Det kom ca 3000 kommentarer til standarden og flere land stemte nei til forslaget. ISO/PC 283 har besluttet at standarden skal sendes på andre høring (ISO/DIS2) etter at kommentarene er behandlet og ev. tatt hensyn til. ISO/DIS2 45001 er forventet i juni/juli 2017.

Den endelige standarden, ISO 45001, var først tenkt ferdig ved årsskiftet 2016/2017. Blant annet på grunn av alle kommentarene er nytt tidspunkt for utgivelse tidligst oktober 2017.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder
Denne nye arbeidsmiljøstandarden skal baseres på den felles strukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring) og ISO/IEC 27001 (IT-sikkerhet).

Kontaktpersoner

Guri Kjørven: Personlig verneutstyr, Ledelsessystem for arbeidsmiljø
Prosjektleder 
970 46 151 / gkj@standard.no

Iiris Turunen-Rindel: Akustikk og støy
Prosjektleder
932 48 985 / itr@standard.no

Inger Jakobsen
Ass. markedssjef
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 580,00 (eks. mva)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 030,00 (eks. mva)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-09-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 924,00 (eks. mva)

Styringssystemer for arbeidsmiljø - Veiledning for implementering av SN-BS OHSAS 18001:2007

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-1:2010

Standard

NOK 580,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-2:2010

Standard

NOK 580,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-3:2010

Standard

NOK 475,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 9600-4:2010

Standard

NOK 475,00 (eks. mva)

Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 765,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 133,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter