Maskinsikkerhet

Vi er alle omgitt av maskiner. I Forskrift om maskiner er maskiner definert som "en rekke deler eller komponenter som er satt sammen, slik at minst én del er bevegelig".

For å unngå at maskiner påfører mennesker skade eller død har vi utarbeidet en rekke standarder som skal veilede konstruktører, importører og myndighetene om funksjonskrav og hvordan disse kan oppfylles.

Forskrift og standarder for maskinsikkerhet
I Norge er maskinsikkerhet regulert gjennom forskrift om maskiner. Forskriften omfatter konstruksjon, bygging og omsetting av

  • maskiner
  • utskiftbart utstyr
  • sikkerhetskomponenter
  • løfteredskap
  • kjettinger
  • tau
  • stropper
  • avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger
  • ferdigstilte maskiner (delvis)

Denne forskriften har sitt utspring i EUs maskindirektiv.

Standarder letter arbeidet på maskinområdet
Formålet med forskrift om maskiner er å stille krav til sikkerhetsnivået for maskiner slik at brukeren av en maskin utsettes for minst mulig risiko for skader eller død. For å lette arbeidet til de som skal konstruere, bruke og kontrollere at maskiner er i henhold til forskriften er det utviklet ca 600 harmoniserte standarder. Se mer informasjon om harmoniserte standarder.

Hvorfor standarder innenfor maskinsikkerhet?
Forskriften stiller for eksempel krav til sikkerhet, støy og merking, men sier ikke noe om hvordan man skal tilfredsstille disse kravene. Standardene fungerer som en veiledning i hvordan kravene kan ivaretas og dokumenteres.

For brukere av maskiner er det betryggende å vite at maskinene er produsert i henhold til standarder som tilfredsstiller kravene i forskrift om maskiner. Ved å følge de instruksjonene som produsenten i henhold til standardene må lage, vil man som bruker ha svært liten risiko.

Hvem er maskinsikkerhetsstandardene til for?
Maskinsikkerhetsstandardene er særlig myntet på dem som skal konstruere maskiner, og dem som skal kontrollere at maskinene tilfredsstiller kravene i forskriften.

Hvilke standarder omfattes av maskinforskriften?
En oversikt over standardene som omfattes av maskinforskriften finnes på EU-kommisjonens nettsider. Alle disse er tilgjengelig som Norsk Standard.

Les mer om standardene som omfattes av maskinforskriften på EU-kommisjonens nettsider.

Sist oppdatert: 2018-02-07

NOK 990,00 (eks. mva)

Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter