Busser på bussholdeplass
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Universell utforming og persontransport

Persontransport er et viktig område for standardisering. For at markedet for varer og tjenester på transportområdet skal fungere kreves det forutsigbarhet for både leverandører og bestillere gjennom felles kravspesifikasjoner og regelverk. I tillegg vil standarder kunne gi flere reisende likeverdig tilgang til transport, varer og tjenester.

Standard for tekniske krav til universell utforming av busser

NS 11031 stiller tekniske krav til rutegående busser for å sikre universell utforming og dermed bedre forutsigbarhet for passasjerer nasjonalt.

Les mer om NS 11031

Standard for å ivareta passasjerrettigheter i persontransport

NS 11032 stiller krav transportører og bestillere innenfor vei- sjø- fly og landbasert persontransport for at de skal kunne oppfylle passasjerrettigheter og sikre alle likeverdig tilgang til persontransport.

Les mer om NS 11032

Norsk Standard for tilgjengelige transporttjenester

NS 11033 stiller krav transportører og bestillere innenfor vei-, sjø-, fly- og landbasert persontransport for å sikre likeverdig tilgang til transporttjenester. Dette omfatter både utforming og utøvelse av tjenestene.

Les mer om NS 11033

Sist oppdatert: 2022-03-02

NS 11031:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Universell utforming - Persontransport - Krav til utforming av busser

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11032:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Universell utforming - Persontransport - Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11033:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Universell utforming - Persontransport - Tjenester på transportområdet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang