Undervannsakustikk

Kommersiell og militær aktivitet i havområder sammen med naturlige hendelser som jordskjelv og andre fenomener, fører til at havomgivelsene blir utsatt for sterk støy og forurensning. Standarder for undervannsakustikk tar for seg lyd og akustikk under vann både i forhold til naturlig, biologisk og menneskeprodusert lyd.

Mengder og prosedyrer for beskrivelse og måling av undervannslyd fra skip

ISO 17208-1 spesifiserer det generelle målesystemet, prosedyren og metodikken som brukes for måling av undervannslyd fra skip under foreskrevet driftstilstand. Den spesifiserer eller gir ikke veiledning om kriterier for undervannsstøy eller adresserer potensielle effekter av støy på marine organismer.

ISO 17208-2 spesifiserer metoder for å beregne et ekvivalent monopolkildenivå ved å konvertere utstrålte støynivåverdier oppnådd på dypt vann i henhold til ISO 17208-1.

Terminologi for undervannsakustikk

ISO 18405 definerer begreper og uttrykk som brukes innenfor undervannsakustikk, inkludert naturlig, biologisk og menneskeskapt lyd.

Måling av utstrålt undervannslyd fra perkussiv peling

ISO 18406 beskriver metodene, prosedyrene og målesystemene som skal brukes for måling av utstrålt undervannsakustikk som genereres under påling ved bruk av slag med hammer.

Norsk deltakelse

Norske eksperter deltar aktivt i det internasjonale arbeidet i flere av arbeidsgruppene innenfor undervannsakustikk. Den norske komiteen for akustikk følger opp behandlingen av standardforslag i Norge.

Aktuelle lenker

Andre relaterte områder

Sist oppdatert: 2022-06-13

ISO 17208-1:2016

Standard

NOK 1 832,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships — Part 1: Requirements for precision measurements in deep water used for comparison purposes

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 17208-2:2019

Standard

NOK 1 443,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Quantities and procedures for description and measurement of underwater sound from ships — Part 2: Determination of source levels from deep water measurements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-07-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18405:2017

Standard

NOK 656,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Terminology

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 18406:2017

Standard

NOK 2 143,00 (eks. mva)

Underwater acoustics — Measurement of radiated underwater sound from percussive pile driving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang