Faste brannslokkesystemer

Standardiseringsarbeidet innenfor faste slokkesystemer foregår på europeisk plan i komiteen CEN/TC 191 Faste slokkesystemer. Komiteen har britisk sekretariat.

Den europeiske standardiseringskomiteen for faste brannslokkesystemer har følgende arbeidsgrupper:

 • CEN/TC 191/WG 1 Fire extinguishing media - Powder - oppløst ved vedtak 2019-10-30
 • CEN/TC 191/WG 2 Foam extinguishing systems
 • CEN/TC 191/WG 3 Fire extinguishing media - Foam
 • CEN/TC 191/WG 4 Powder extinguishing systems
 • CEN/TC 191/WG 5 Sprinkler systems
 • CEN/TC 191/WG 6 Gas extinguishing Systems and components
 • CEN/TC 191/WG 9 Hydrant and hose reel systems - oppløst ved vedtak 2019-10-30
 • CEN/TC 191/WG 10 Water mist systems
 • CEN/TC 191/WG 12 Mandate
 • CEN/TC 191/SC 1 Smoke and heat control systems and components
  samt flere arbeidsgrupper under denne.

Norsk speilkomité
Den norske speilkomiteen SN/K 014 Faste brannslokkesystemer behandler og kommenterer dokumenter som mottas fra CEN/TC 191 i tillegg til det nordiske INSTA-arbeidet om emnet. INSTA er forkortelse for Internordisk standardiseringsarbeid.

CEN/TC 191-arbeidet inneholder mandat for å møte vesentlige sikkerhetskrav i EUs byggevaredirektiv. TC 191 er ansvarlig for standardisering på området faste brannslokkesystemer, dvs. sprinklere, vanntåke- og gass-systemer. Det inkluderer både

 • komponentene til systemene og prøving
 • design, installering og vedlikehold primært for installasjon i bygninger og andre byggverk, men gir også anbefalinger for andre områder.

Standardene for faste brannslokkesystemer har et bredt spekter av anvendelsesområder og har et stort interessefelt som omfatter både

 • brukere
 • produsenter
 • entreprenører
 • myndigheter
 • laboratorier.

Arbeidet i CEN/TC 191/SC 1 omfatter røyk-, varme- og ventilasjonssystemer  og slokkemidler for bruk i faste systemer og annet brannvernutstyr. Komiteen er ekspertgruppe for behandling av standardforslag på området faste brannslokkesystemer i forbindelse med avstemming og uttalelser (se lenke med mer info nederst på siden).

Aktuelle komiteer
SN/K 014 Faste slokkesystemer (norsk speilkomité)
CEN/TC 191 Fixed firefighting systems and extinguishing media

Kontaktpersoner

Jack Grimsrud
Prosjektleder
jgr@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

salg@standard.no
67 83 87 00

Sist oppdatert: 2022-02-21

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer — Deler til sprinkler- og vannspraysystemer — Del 14: Sprinklere til boligbruk

SpråkEngelskUtgave: 2020-01 (2020-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 2015-06 (2020-04-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang