Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Mobilt slokkeutstyr

Standardiseringsarbeidet knyttet til moblit slokkeutstyr foregår på europeisk plan. Komiteen CEN/TC 70 Mobilt slokkeutstyr med undergrupper har ansvaret for utviklingen av mange standarder. Komiteen har fransk sekretariat.

CEN/TC 70 Mobilt slokkeutstyr har ansvaret for standardisering innenfor

 • klassifisering av branner og brannslokkingsutstyr som er bærbare og mobile brannslokkere
 • aerosolt (spraybasert) slokkeutstyr
 • branntepper

Komiteen har følgende arbeidsgrupper:

 • CEN/TC 70/WG 1 Laboratories
 • CEN/TC 70/WG 2 Mobile extinguishers
 • CEN/TC 70/WG 3 Fire blanket
 • CEN/TC 70/WG 5 Revision of EN 3 (also dealing with EN 2)
 • CEN/TC 70/WG 6 Portable aerosol dispensers
 • CEN/TC 70/WG 7 Maintenance of extinguishers

Norsk speilkomité
Den norske speilkomiteen SN/K 012  behandler og kommenterer dokumenter som mottas fra CEN/TC 70 om emnet.

Noen aktuelle standarder knyttet til mobilt slokkeutstyr
CEN/TC 70 har publisert standarder for:

 • klassifisering av branner (EN 2)
 • håndslokkere (serien EN 3, i flere deler), med en CEN-rapport for tolkning av EN 3 (CR 13 934)
 • mobile apparater (serie EN 1866)
 • for branntepper (EN 1869)

Mer informasjon om den europeiske standardiseringskomiteen
CEN/TC 70 Manuel means of firefighting equipment

Kontaktperson

Ulla Gjerdrum
Prosjektleder
67 83 86 23 / umg@standard.no

Alexandra Klimek
Markedssjef
akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

salg@standard.no
67 83 87 00

Sist oppdatert: 2017-09-07