Rømningsplaner

NS 3925 brukes ved utforming av rømningsplaner som settes opp i byggverk. Rømningsplaner basert på standarden viser angitte rømningsveier som fører til nødutganger og plassering av brannsikkerhets- og nødutstyr, og skal redusere risiko for mulige misforståelser i et nødstilfelle.

Formålet med rømningsplaner er å hjelpe folk å orientere seg til rømningsveier, nødutganger, og brannsikkerhets- og nødutstyr og er et supplement til byggverkets visuelle ledesystem for rømning, definert i NS 3926-1.

NS 3925 retter seg spesielt for de som skal utforme rømningsplanen, som f.eks. arkitekter, grafikere og byggeiere ettersom en rømningsplan er en del av eierens brannsikkerhetsstrategi. Standarden inneholder bl.a. krav til utforming, bruk av farger, målestokk, synlighet og lesbarhet og materialbruk.

Rømningsplaner som utvikles på bakgrunn av NS 3925 skal være enkle og lette å forstå. De skal bidra til å sikre at personer i bygget som opplever en eventuell brann og må evakuere, ikke er i tvil om den riktige rømningsruten.

Rømningsplanene kan også brukes av brannmenn ved redning og medisinsk team, og ved tilfeller av terrorangrep. Det forutsettes at brukerne av bygget er gjort oppmerksomme på hvor rømningsplanene er oppsatt, og har gjort seg kjent med dem på forhånd.

Bilde av NS 3925
NS 3925 omhandler rømningsplaner.

Sist oppdatert: 2021-12-13

NS 3925:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Brannvern - Rømningsplaner

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3926-1:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 795,00 (eks. mva)

Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2019, Korrigert versjon 2020-06)

SpråkEngelskUtgave: 2020-03 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang