Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer – NS-EN 16763

NS-EN 16763 omfatter leveranser for tjenester for brannalarmanlegg, slokkeinstallasjoner og sikkerhetsanlegg.

Standarden skal brukes i forbindelse med nasjonale lover og forskrifter, og er grunnlag for en sertifiseringsordning som skal sikre høy kvalitet på tjenesteleveranser i det europeiske markedet. NS-EN 16763 er et rammeverk for å skape en felles forståelse for servicenivået av leverandørene, ansatte og de tjenestene som tilbys. Den tar utgangspunkt i EUs tjenestedirektiv, 2006/123/EC Services in the internal market.

Standarden gjelder tjenesteleveranser for:

  • brannsikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til brannalarmanlegg, faste brannslokkesystemer og brannventilasjonssystemer
  • sikkerhetssystemer medregnet, men ikke begrenset til innbrudds- og overfallsalarmer, systemer for adgangskontroll, områdebeskyttelsessystemer og video-overvåkingssystemer
  • en kombinasjon av slike systemer inkludert de delene av et alarmoverføringssystem som tjenesteleverandøren har akseptert ansvaret for ved kontraktsinngåelse.

Trygghetsalarm og alarmmottakssentraler er ikke omfattet i denne standarden.

Sist oppdatert: 2021-11-29

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang