Hjullaster fyller tilhenger
Foto: Pixabay

Standarden kan kjøpes nederst på denne siden

Norsk Standard for grove steinmaterialer – NS 3468

Denne standarden beskriver hvordan steinmaterialer over 90 millimeter skal klassifiseres og dokumenteres. Standarden sikrer produsenter, leverandører og kunder presise leveranser.

Standarden dekker hele verdikjeden fra produksjon av steinmaterialer, dokumentasjon og til ferdig leverte varer brukt til bygge- og anleggsarbeid. Den ble utgitt i 2019 og beskriver hvordan produserte grove steinmaterialer og resirkulerte materialer (gjenbruksmasser) skal klassifiseres og dokumenteres.

Brukerne av standarden

NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon er ment brukt av:

 • offentlige og private byggherrer for anlegg (veganlegg, byggearbeid, elvesikring, erosjonssikring)
 • prosjekterende (bygg, vei og anlegg)
 • produsenter av pukk/stein
 • leverandører av pukk/stein
 • prøvingslaboratorier for pukk/stein
 • rådgivere innenfor bygg, anlegg og infrastruktur

Standarden skal hjelpe brukerne med å:

 • definere en felles måte å beskrive grove steinmaterialer på
 • sette krav til hvordan kvaliteten på materialene skal dokumenteres
 • hjelpe bestillere ved spesifisering og innkjøp
 • bidra til ensartede og forutsigbare bestillinger, slik at produksjonen kan målrettes

Egenskaper NS 3468 omfatter:

 • geometriske egenskaper som største steinstørrelse, største steinlengde, kornfordeling, mengdefordeling over og under en bestemt åpning/spalte, finstoffinnhold og graderingstall
 • fysiske krav til styrke og slitasje gjennom Los Angeles-verdi og micro-Deval-koeffisient
 • korndensitet
 • vannabsorpsjon
 • innhold og klassifisering av resirkulerte materialer
 • innhold av farlige stoffer

Standarden setter også krav til:

 • prøvingshyppighet etter mengde i tonn eller antall prøver per år
 • hvilken metode som skal brukes ved dokumentasjon av kvalitet og egenskaper for steinmaterialet

Sist oppdatert: 2022-03-10

NS 3468:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang