Komitéstruktur

ISO/TC 59 favner et bredt spekter av fagområder, og hvert fagområde dekkes av en egen underkomité med egen leder og sekretariat.

Tabellen nedenfor viser hver underkomité (subcommittee, SC). I tillegg har ISO/TC 59 to egne arbeidsgrupper (working group, WG), hvorav én ledes fra Norge.

Hver SC har igjen en rekke arbeidsgrupper som jobber med de konkrete prosjektene som fører fram til en standard. Når hver arbeidsgruppe består av 10-15 eksperter, betyr dette at ISO/TC 59 totalt består av nærmere 500 personer.

ISO/TC 59 har også en norskledet Advisory Group med deltakelse fra lederne og sekretærene i underkomiteene. Dette er en rådgivende gruppe som blant annet diskuterer strategi, nye arbeidsområder og koordinasjon av arbeidet mellom underkomiteene.

ISO/TC 59 består av følgende underkomiteer:

Område Komité Engelsk tittel Sekretariat
Terminologi SC 2 Terminology and harmonization of languages Storbritannia
Tetningsmidler/fugemasser SC 8 Sealants Kina
Organisering og digitalisering av informasjon, åpenBIM SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) Norge
Livsløpsplanlegging og levetidsprosjektering SC 14 Design life Storbritannia
Ytelsesbeskrivelser for eneboliger og småhus SC 15 Framework for the description of housing performance Japan
Universell utforming og brukervennlighet SC 16 Accessibility and usability of the built environment Spania
Bærekraftighet, miljødeklarasjoner m.m. SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works Frankrike
Innkjøp og anskaffelser SC 18 Construction procurement Sør-Afrika
Prefabrikkert byggevirksomhet SC 19 Prefabricated building Kina

Sist oppdatert: 2021-07-08