Foto: iStock Photo

Energiytelse og ventilasjon i bygninger

Standardene i NS-EN 16798-serien omhandler bygningers energiytelse og ventilasjon i bygninger.

Standardene er utarbeidet for å oppfylle kravene i direktiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse. De blir omtalt som «standarder omarbeidet for EPDB-krav» (på engelsk «EPBD recast»). Standardene inngår i en såkalt «modulær serie» redigert i henhold til ISO 52000-1.

NS-EN 16798-serien retter seg hovedsakelig til prosjekterende konsulenter, byggherrer og entreprenører i forbindelse med oppføring av nye bygninger og rehabilitering/ombygging av eksisterende bygninger. Også plan- og bygningsmyndighetene bør ha kjennskap til disse standardene.

NS-EN 16798-1

Del 1 angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

Standarden gir et forslag til inneklimaparametere som er samkjørt med andre standarder som kan brukes til prosjektering av bygninger og inneklimaanlegg og til beregning av energiforbruk. Den gjør det enklere å prosjektere slik at det ferdige produktet oppfyller krav i EUs energidirektiv, som har som mål å begrense energiforbruket og redusere negative virkninger for klimaet.

NS-EN 16798-1 inneholder kriterier for lokale termiske komfortfaktorer som trekk, asymmetri av strålingstemperatur, vertikale temperaturforskjeller og foretrukket gulvtemperatur. Den forklarer også hvordan man skal velge parameter for prosjektering av bygningsinstallasjoner og beregninger av energieffektivitet. 

Standarden er relevant når kriteriene for innemiljø er basert på belastning fra mennesker og der prosessene ikke har stor innvirkning på innemiljøet. Den spesifiserer også bruksplaner for beregninger av energiforbruket, og gir anbefalinger hvordan forskjellige kategorier av kriterier for innemiljøet kan brukes. 

Kriteriene i denne europeiske standarden kan også brukes i nasjonale beregningsmetoder.  

NS-EN 16798-1 erstattet NS-EN 15251:2007+NA:2014 i 2019.

SN-CEN/TR 16798-2

Del 2 er en teknisk rapport som gir veiledning i hvordan bruke del 1 av serien, NS-EN 16798-1.

NS-EN 16798-3 

Del 3 omhandler yrkesbygninger og ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4).

NS-EN 16798-5

Del 5-1 omhandler beregningsmetoder for energikrav til ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 1: Distribusjon og generering

Del 5-2 omhandler beregningsmetoder for energikrav til ventilasjonsinstallasjoner (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 2: Distribusjon og generering

NS-EN 16798-7

Del 7 omhandler beregningsmetoder for dimensjonering av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5).

Standarden omfatter blant annet to metoder for dimensjonering av ventilasjonsmengder (en detaljert og en forenklet). Den inneholder anbefalte (informative) verdier for dimensjonering av luftmengder i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-8.

NS-EN 16798-9

Del 9 omhandler beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M4-4, M4-9).

Standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for energikrav til kjølesystemer i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-10.

NS-EN 16798-13

Del 13 omhandler beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) – Generering.

Standarden oppfyller krav i henhold til europeisk energidirektiv av 19. mai nr. 2010/31/EU. Den inneholder anbefalte (informative) verdier for beregning av romtemperaturer og kjøleeffekt i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-14.

NS-EN 16798-15

Del 15 omhandler beregning av kjølesystemer (Modul M4-7) - Lagring.

Denne delen av serien angir en beregningsmetode for beregning av kjølesystemer som brukes med ventilasjonssystemer. Det tar hensyn til energiytelsen til lagringssystemer ved bruk av vann fra fasevekslingsmateriale (PCM) for å lagre kjøleenergi.Standarden inneholder anbefalte (informative) verdier for beregning av kjølesystemer i tillegg B, mens tillegg A gir en mulighet for hvert land å definere sine egne normtall som kan brukes i stedet for verdiene i tillegg B. All informativ tekst (veiledning) er plassert i egen teknisk rapport CEN/TR 16798-16.

NS-EN 16798-17

Del 17 omhandler retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).

Standarden utgjør en sammenslåing av NS-EN 15239:2007 og NS-EN 15240:2007, og erstatter disse. Innholdet i standarden omfatter blant annet innføring av tre inspeksjonsnivåer. All informativ tekst (veiledning) er flyttet til CEN/TR 16798-18.

Sist oppdatert: 2022-03-17

NOK 969,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 2: Veiledning til krav i EN 16798-1 - Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Ventilasjon i bygninger — Del 3: Yrkesbygninger — Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 5-1: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 1: Distribusjon og generering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 5-2: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjonsinstallasjoner (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 2: Distribusjon og generering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Ventilasjon i bygninger — Del 7: Beregningsmetoder for bestemmelse av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 9: Beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Generelt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 13: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) - Generering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 15: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-7) - Lagring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 17: Retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang