NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

Eurokode 2 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert og spennarmert betong. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1992 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Realfagsbygningen, NTNU

Eurokode 2 gir krav til betongkonstruksjonens kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1992 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Bruer
 • 3: Siloer og beholdere
 • 4: Prosjektering av forankringer i betong

Eurokode 2 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode1: Laster på konstruksjoner
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for betongkonstruksjoner
 • NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

NS-EN 13670 er en felles europeisk standard for utførelse av betongkonstruksjoner. Materialet betong er dekket av NS-EN 206-1. Det finnes i tillegg en rekke felles europeiske standarder på ulike anvendelsesområder som for eksempel betongrehabilitering (NS-EN 1504) og sprøytebetong (NS-EN 14487). I tillegg eksisterer det produktstandarder for ulike typer prefabrikkerte betongprodukter (NS-EN 13369). Alt-i-alt finnes det mer enn hundre standarder på betongområdet.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for betongkonstruksjoner.

Modell over standarder for betongkonstruksjoner

Sist oppdatert: 2022-03-30

Eurokode 2

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 795,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 0 + 1

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 650,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og Eurokode 1: Laster på konstruksjoner.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Utførelse av betongkonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Betong — Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar

SpråkNorskUtgave: 2013-12 (2021-04-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Eurokode 7

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 520,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Eurokode 8

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 215,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang