Skjøtsel av grøntanlegg

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

Knyttet til skjøtsel av grøntanlegg finnes det flere relevante standarder:

  • NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
  • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
  • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
  • NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
  • Blanket 8433 Kontrakt om skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
  • NS 3420-ZK Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
    Den inneholder ytelsesbeskrivelser (poster) for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs som for eksempel drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner, og drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Den beskriver løpende fasilitetstjenester per år og periodiske arbeider per gang og har egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid.
  • NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) – Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

Les mer på fagområdet for Parker og grøntanlegg

Sist oppdatert: 2021-12-07

NS 3450:2014

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8405:2008

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8406:2009

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8433:2012

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Blankett 8433:2012

eBlankett

NOK 345,00 (eks. mva)

Kontrakt om skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NS 3420-ZK:2019

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang