Stor aktivitet innenfor FDV og FM

Se oversikten over pågående prosjekter innenfor eiendomsforvaltning og Facilities Management.

Komiteen for fasilitetsstyring har utarbeidet en oversikt over alle pågående aktivieter nasjonalt og internasjonalt. Nye standarder utvikles og andre revideres for å sikre at bransjen har de verktøyene som trengs.

Oversikten er inndelt i standarder for

 • Anskaffelser
 • Kontrakter
 • Ytelse/SLA
 • Resultat/PI/KPI
 • Bygg generelt
 • Vedlikehold
 • Facilities Management
 • Oversettelser

Anskaffelser og kontrakter

 • Utvikling av ny NS 6425 Krav og anbefalinger for anskaffelse av byggdriftstjenester for bygg og eiendom
 • Det pågår revisjon av kontrakten for renhold, NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold med tilhørende blankett «Kontrakt om levering av fast renhold»
 • Utvikling av ny kontraktstandard for ettersyn og drift av heis, prNS 3809

Ytelse/SLA + måling av resultat/PI/KPI

 • Det eksisterer tre beskrivelsessystem i dag:
  - NS-EN 15221-2 + kravspesifikasjon
  - NS 3451 (bygningsdelstabell) + funksjonskrav
  - NS 3420 for beskrivelse av tjenestenivå
  Standard Norge og komiteen for fasilitetsstyring, SN/K 226, utvikler nå strukturen for en ny NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester. Standarden vil erstatte drift og vedlikeholdsdelen i NS 3420 (Del Z).
  Den nye NS 6420 vil omfatte postene 3 (drift og vedlikehold) , 6 (renhold) og 7 (støttetjenester) i NS 3454. Det er planlagt lansering av den i 2016.
  Målet er sammenstilling av et komplett sett med poster for ytelser for utarbeidelse av tilbud og angivelse av enhetspriser.
 • Samtidig med utvikling av NS 6420 pågår det utvikling av nye beskrivelsestekster (poster) for drift av innendørs idrettsanlegg og revisjon av NS 3420-ZK for skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 

Bygg generelt

 • Revisjon av NS 3031 for beregning av energiytelse bygg og utvikling av ny ISO 50004 for implementering  og forbedring av energiledelse
 • Revisjon av NS 3453 Byggekostnader
 • Revisjon av NS 3456 FDVU-dokumentasjon
 • Utarbeidelse av NS 3457-4 for romfunksjoner. Standarden er på høring fram til 29. april
 • Utvikling av en ny standard for grønne tak, prNS 3840
 • Revisjon av NS 3940 Areal og volum
 • Utvikling av ny standard for prøvedrift, prNS 6450. Standarden var på høring fram til april 2015.
 • Revisjon av NS 11001 Universell utforming av byggverk, se egen nyhetssak

Vedlikehold

 • Revisjon av standarden for vedlikeholdskontrakter for industrien, NS-EN 13269
 • Revisjon av NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi – Brukes som generisk standard i CEN
 • Utvikling av en ny standard for vedlikeholdsprosesser (i CEN/TC 319)

Facilities Management – Det er ISO/TC 267 det skjer!

 • Utvikling av ny standard ISO/DIS 18480-1 Facilities Managemnt - Terms and definitions
 • Utvikling av ny ISO/DIS 18480-2 Facilities Management - Guidance on the sourcing prosessen and development of agreements, se egen nyhetssak
 • Utvikling av ny ISO 41000 Facilities Management - Management system - Requirement. Prosjektetet starter opp i juni 2015 under ledelse av ISO/TC 267. Se egen nyhetssak

Oversettelser
Det pågår oversettelser til norsk av følgende standarder:

 • NS-EN 13306:2010 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
 • NS-EN 15221 Fasilitetsstyring (FM)
  Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
  Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
  Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
  Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
  Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser
 • NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • NS-ISO 55000-serien for asset management

Kontakt
For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt prosjektleder Merete H. Murvold i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-09-16