NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Her kan du finne posteksempler fra NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder, som kom ut i egen del og totalt fagrevidert i 2016.

Denne delen av NS 3420 omfatter skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. Den inkluderer egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid. Standarden omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner samt drift av gang- og kjørearealer.Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs.

Fil som viser eksempler på ferdig utfylte poster (lenke til pdf-fil, 2016) basert på postgrunnlag fra NS 3420-ZK.

En fil som inneholder viste eksempler, men utskrevet på NS 3459-format, kan oversendes ved å kontakte Merete Fadler i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2021-02-25