NS 3420-F - endringer i 2022

Standarden for beskrivelsestekster for grunnarbeider, NS 3420-F, er revidert. Det har ikke vært revidert siden 2008, og har nå blitt gjennomgått i detalj. Mange mindre oppdateringer er gjort i tillegg til noen mer omfattende, som nevnes spesielt nedenfor.

Hva er nytt?

På grunn av økning i arbeider med rydding av havnebasseng og områder under vann nær tidligere industri er punktet for rydding under vann betydelig utvidet.

Som følge av krav til HMS er minste avstand fra konstruksjoner til graveskråning, avstivingssystem eller sprengt skjæring øket fra 0,75 til 1,5 meter.

Det har lenge vært mye uklarheter rundt toleranser og avretting. Dette har nå blitt grundig gjennomgått og forsøkt gjort mer tydelig.

Det er lagt inn ny kode for avretting under vann.

For sprengningsarbeider i dagen er konturen trukket ut av sprengningsprisen i tråd med endringer gjort i Statens vegvesens Prosesskode. Sikkerhet i forbindelse med gjenstående sprengstoff har stått sentralt, og det er innført kode for rensk av tidligere sprengt pall. Begrepet «kontur» er mange steder erstattet med «endelig flate» ettersom denne i mange tilfeller etableres på annen måte enn ved kontursprengning. Begrepet «konturklasse» er derfor erstattet med «toleranseklasse for endelig flate». Dybden for overgang til flåsprengning økt fra 1 til 2 meter.

Det er tatt inn nye koder for

  • tiltak nær eksisterende anlegg ved sprengning i dagen på lik linje som for graving i løsmasser
  • vibrasjonsmåling
  • sprengstoffsanering
  • undersøkelser i berg
  • fjerning av plast i sprengstein
  • sikringsarbeider med klatrelag
  • sikring mot ras og skred 

Koden for vaiersaging er utvidet.

Utleggingstoleranser for arbeider under vann er oppdatert og det er innført nytt postgrunnlag for utlegging av løsmasser i lag under vann etter utført anbragt volum.

Omfanget for vannhåndtering komplett er presisert.

Kode for vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunneler og bergrom er flyttet til hit fra del G.

Tillegg A for ekvivalenttidsregnskap er oppdatert med nye kapasiteter basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har sett på dette for EBA.

Tillegg F er nytt for å synliggjøre kostnadsbildet ved forsiktig sprengning.

Sist oppdatert: 2022-01-14

NS 3420-F:2022

Standard

NOK 2 615,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del F: Grunnarbeider

SpråkNorskUtgave: 5 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang