NS 3420-P – endringer i 2022

Det viktigste med denne revisjonen var å oppdatere standarden med utgangspunkt i erfaringer fra bruk. Det er også gjort noen strukturelle endringer og det er tatt inn nye postgrunnlag for aktuelle ytelser.

Av strukturelle endringer nevnes:

  • PF Aluminiumskonstruksjoner er gitt samme struktur og innhold som PB stålkonstruksjoner. Dette gjelder også under PV Sammensatte arbeider og PW Levering av og montasje av elementer.
  • PJ Tynnplatekonstruksjoner er splittet mellom PJ1 lastbærende- og PJ7 ikke-lastbærende tynnplatekonstruksjoner, for å gjøre det enklere å beskrive f.eks. tynnplateprodukter for innvendige, lette konstruksjoner.
  • PN Blikkenslagerarbeider er tatt ut av del P og utgis som egen del av NS 3420 (se under).

Nye postgrunnlag for ytelser:

  • Gods av stål (PB8.3) eller aluminium (PF8.1) for innboring eller innstøping
  • Lett blåserensing av rustfritt og varmforsinket stål under PR1
  • Korrosjonsbeskyttelse av eksisterende stålkonstruksjoner (PY2), herunder vannjetting av stål (PY2.1) og drift og vedlikehold av KB-anlegg (PY2.4)

Sist oppdatert: 2022-01-14

NS 3420-P:2022

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del P: Metallarbeider

SpråkNorskUtgave: 3 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang