NS 3420-PN – ny del i 2022

Til NS 3420 er det utarbeidet en ny del for Blikkenslagerarbeider. Tidligere var dette en integrert i NS 3420-P, men er nå skilt som en egen Del PN.

Endringer i del PN etter at dette ble en egen separat del:

  • Utlektede platekledninger av metall fra del SM Platekledning er flyttet til nytt punkt PN3.5 Utlektede platekledninger.
  • Generelle kravpunkter om kontroll av nye underlag før blikkenslagerarbeider igangsettes er lagt inn med egne postgrunnlag under punkt PN8.6 Kontroll av underlag før utførelse av blikkenslagerarbeider. For eksisterende underlag er det laget postgrunnlag under PN8.71 Kontroll av underlag før utførelse av reparasjons- og restaureringsarbeider.
  • Postgrunnlag for tilstandsvurdering og reparasjon av eksisterende beslag og sammenføyninger er lagt inn under PN8.72 Tilstandsvurdering og reparasjon.

Sist oppdatert: 2022-01-14