NS 3420-SB Isolering – Endringer i 2022

Revisjonen av NS 3420-S i 2021 endte med at standarden ble delt i fire. Tidligere punkt SB om isolering er trukket ut som en egen, ny delstandard. Her finner du informasjon om de viktigste endringene i denne nye delen av NS 3420.

NS 3420-SB Isolering omfatter kulde-, varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner og installasjoner. 

I forrige utgave var det underpunkter med isolasjonstyper for de forskjellige bygningsdelene. Det er nå laget flere matriser for isolasjonsmaterialer. Endringen har redusert antall underpunkter, antall matriser for montasje og antall postgrunnlag.

Isolering av kuldebroer, isolering rundt bygningskomponenter og merkostnader for isolasjonstilpasninger på tanker har fått egne punkter og postgrunnlag.

Punktet om isolering av konstruksjoner og installasjoner i grunnen er omstrukturert, og telesikring har fått et eget underpunkt.

Postgrunnlag for beskrivelse av isolering og overflatekledninger på rørledninger – komplett, er tatt ut.

Brannbeskyttelse med overflatebehandling og brannisolering av bærende konstruksjoner, er flyttet til NS 3420-SH Passiv brannbeskyttelse. Brannbeskyttelse av rørgjennomføringer og kanaler med isolasjon og brannbeskyttelse av isolasjonsplater mot berg er beholdt i NS 3420-SB ettersom isolasjonen også kan representere termisk isolasjon eller lydisolasjon.

Standardiseringskomiteen som har utarbeidet NS 3420-SB, SN/K 428, har bestått av deltakere fra AS Rockwool, BMI Norge, Byggimpuls AS, Firesafe AS, Glava AS, Isola AS, Kingspan Insulation AS, Mal Proff, Norges Byggmesterforbund, Polyseam AS, Protan AS, Sika Norge AS og Øyan & Schie Fuging AS.

Sist oppdatert: 2022-01-14

NS 3420-SB:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del SB: Isolering

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang