NS 3420-SF Tetting – Endringer i 2022

Revisjonen av NS 3420-S i 2021 endte med at standarden ble delt i fire. Tidligere punkt SF om tetting er trukket ut som en egen, ny delstandard. Her finner du informasjon om de viktigste endringene i denne nye delen av NS 3420.

NS 3420-SF Tetting omfatter tetting mot inntrengning eller gjennomtrengning av fukt, luft gass, vann eller andre væsker, herunder også fugetetting og tetting rundt gjennomføringer.

Innholdet i NS 3420-SF er rendyrket med innbygde sperresjikt, tetting av fuger og støpeskjøter og tetting rundt gjennomføringer. Punkter og postgrunnlag for undertak og takbelegg er flyttet til NS 3420-SL Undertak og taktekning.

Det er laget et overordnet punkt om sperresjikt der fuktsperre og radonsperre har fått egne underpunkter. De kommer i tillegg til punkter i forrige utgave om dampsperre, vindsperre, membraner, vannavvisende sjikt og drenerende sjikt. Et nytt Tillegg A gir en oversikt over type sperresjikt, materialer, tilhørende produktstandarder, egenskaper og bruksområder.

Postgrunnlag for merarbeid for oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer har blitt samlet for alle typer sperresjikt, og dermed redusert antall postgrunnlag.

Tetting av fuger og gjennomføringer med krav til brannmotstand er flyttet til NS 3420-SH Passiv brannbeskyttelse. NS 3420-SF omhandler kun tetting av fuger og gjennomføringer, og tetting rundt gjennomføringer, uten krav til brannmotstand.

Det er laget et eget punkt med postgrunnlag for tetthetsprøving av membran og kontroll av underlag før tetting.

Postgrunnlag for sammensatte arbeider (som tidligere var punkt SV) er tatt ut.

Oppdeling i flere fagdeler kan gjøre fremtidige revisjoner enklere, både med tanke på utviklingstempo innenfor de ulike fagfeltene, størrelse på dokumentene og sammensetning av komitéene.

Standardiseringskomiteen som har utarbeidet NS 3420-SF, SN/K 428, har bestått av deltakere fra AS Rockwool, BMI Norge, Byggimpuls AS, Firesafe AS, Glava AS, Isola AS, Kingspan Insulation AS, Mal Proff, Norges Byggmesterforbund, Polyseam AS, Protan AS, Sika Norge AS og Øyan & Schie Fuging AS.

Sist oppdatert: 2022-01-13

NS 3420-SF:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del SF: Tetting

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang