NS 3420-SL Undertak og tekking – Endringer i 2022

Revisjonen av NS 3420-S i 2021 endte med at standarden ble delt i fire. Tidligere punkt SL om taktekking med omleggsmaterialer er trukket ut som en egen, ny delstandard. Her finner du informasjon om de viktigste endringene i denne nye delen av NS 3420.

Ettersom valg av undertak og taktekning bør ses i sammenheng, er disse funksjonene lagt inn i NS 3420-SL. I NS 3420-S var undertak og takbelegg inkludert i punkt SF om tetting. NS 3420-SL Undertak og taktekning omfatter dermed undertaksbelegg på taktro, undertak og taktekking med takstein, takskifer, profilerte plater, takshingel og plast-, gummi- eller bitumenbaserte takbelegg.

Et nytt Tillegg A gir en oversikt over type undertak, materialer, tilhørende produktstandarder, egenskaper og bruksområder.

Det er utarbeidet et eget punkt med postgrunnlag for kontroll av underlaget før utførelse av tekking.

Reparasjon og restaurering er synliggjort med eget punkt.

Punkt SM med platekledninger fra NS 3420-S er flyttet til punkt PN3 i NS 3420-PN Blikkenslagerarbeider, mens punkt SV med sammensatt tekking er tatt ut.

Standardiseringskomiteen som har utarbeidet NS 3420-SL, SN/K 428, har bestått av deltakere fra AS Rockwool, BMI Norge, Byggimpuls AS, Firesafe AS, Glava AS, Isola AS, Kingspan Insulation AS, Mal Proff, Norges Byggmesterforbund, Polyseam AS, Protan AS, Sika Norge AS og Øyan & Schie Fuging AS.

Sist oppdatert: 2022-02-15

NS 3420-SL:2022

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del SL: Undertak og tekking

SpråkNorskUtgave: 1 (2022-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang