Planlagt vedlikehold

I forbindelse med oppdatering av systemet vil standard.no være utilgjengelig i en (1) time mellom 0600 og 0900 lørdag 16. desember. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

NS 3420 Utvikling og historikk gjennom 40 år

NS 3420 ble første gang utgitt i 1976. Den gangen besto standarden av to innbundne bøker (røde med gullskrift) som primært dekket bygg, men også noe anlegg. I tillegg var det en egen standard for rigg og drift av byggeplass (NS 3419). Neste utgave kom i 1986, og var i utforming og innhold svært lik den første utgaven.

I 1999 kom utgave 3 som klart skilte seg fra sine forgjengere ved at standarden nå var delt opp i mange flere deler. Bakgrunnen for dette var at de ulike delenes varierende revisjonsbehov. Dette var i sin tur betinget av det etter hvert store antallet europeiske standarder (NS-EN) som det ble vist til og som presset fram revisjoner av deler av NS 3420 for at denne skulle være oppdatert i forhold til de europeiske standardene. I 1999 ble også NS 3419 inkludert i NS 3420.

I 1984 fikk installasjonsområdet sin tilsvarende standard; NS 3421. I 2003 ble NS 3421 trukket tilbake, og de tekniske fagene ble også innlemmet i NS 3420. I 2008 kom hovedutgave 4 med en ny kodestruktur for å gi bedre plass for nye emner og fagområder.

Forenkling i beskrivelsesarbeidet
Under grupperingen B - Sammensatte elementer og systemer finner du deler som er bygd opp med varianter av postgrunnlag med krav til funksjon for systemer, seksjoner og elementer. Delene er BE – Bygningselementer, BM – Ventilasjonstekniske systemer, BN – Elektrotekniske systemer og BW – Seksjoner av byggverk. Disse bidrar til forenkling i beskrivelsesarbeidet, se eksempel på detaljspesifiserte elementer i NS3420-BE.

Bedre lesbarheten
For å bedre lesbarheten av poster er det skiftet fra store til små bokstaver for matrisestikkord og matrisetekst i postgrunnlagene. I tillegg er enhetslinjen flyttet opp, se del 1 i tillegg C. Det vil i noe tid framover oppleves at det er forskjell i postgrunnlag i ulike deler av papirutgaven når det gjelder dette. Forskjellen vil forsvinne etterhvert som fagdelene revideres.

I databasen er alle postgrunnlag oppdatert med små bokstaver.

Sist oppdatert: 2017-03-15