Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt – NS 3453

NS 3453 fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter.

Standarden er blant annet tilpasset NS 3451 Bygningsdelstabell i tillegg tl Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering. 

Enklere økonomirutiner

Standarden kan brukes som et hjelpemiddel for å strukturere økonomiske rutiner i byggeprosjekter, for eksempel til:

  • budsjettering
  • kalkulering
  • prising
  • budsjettoppfølging
  • etterkalkulering
  • bygge- og prosjektregnskap
  • statistikk og nøkkeltall

Målgruppe

Standarden retter seg mot byggeiere og byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter og programleverandører.

Sist oppdatert: 2021-11-21

NS 3453:2016

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang