Innvirkning av bygningsautomasjon på bygningers energiytelse – NS-EN 15232-1

NS-EN 15232-1 gir en strukturert liste over funksjoner for kontroll, bygningsautomatisering og teknisk bygningsforvaltning som forbedrer bygningers energiytelse. I tillegg er det to tilnærminger til hvordan energisparing ved hjelp av bygningsautomatisering skal beregnes.

Bygningsautomatisering er blant de mest lønnsomme innsatsfaktorene for å bedre energiytelsen i bygninger. En god bygningsautomatiserings kan sikrer effektive løsninger med utgangspunkt i kjente teknologier og funksjoner.

NS-EN 15232-1 gir løsninger på hvordan styrings- og reguleringsoppgavene skal etableres for å oppnå den mest effektive energisparingen, samtidig som inneklima, komfort og sikkerhet ivaretas. Standarden gir svar på hvordan styring og regulering av tekniske systemer i bygningen, basert på gjennomprøvde modeller skal utføres.

Det er beskrevet to tilnærminger til hvordan energisparing ved hjelp av bygningsautomatisering skal beregnes:

  • En faktorbasert metode for å få en første vurdering av effekten av ulike funksjoner på typiske bygningstyper og bruksprofiler
  • En detaljert metoder for å vurdere effekten av disse funksjonene på en gitt bygning

Veiledning til NS-EN 15232-1

I Norge har komite SN/K 025 publisert en veiledning til NS-EN 15232-1 som heter P-754. Veiledningen gir en enkel introduksjon til den faktorbaserte tilnærmingen som er i standarden. Veilederen P-754 har i tillegg eksempler på hvordan effektiv energibruk, kombinert med miljøsertifisering, kan benyttes ved BREEAM-NOR-sertifisering av bygget.

Veiledningen tar for seg den forenklede metoden for beregninger, kalt "faktormetoden". Ved hjelp av forklarende tabeller og et konkret eksempel vil leseren få innblikk i riktig bruk av standarden NS-EN 15232-1.

Veiledningen gir også økt innsikt i hvordan energibruken i bygninger kan reduseres ved riktig bruk av bygningsautomasjon. Sammen med standarden gir veiledningen konkrete tekniske løsninger for å oppnå lavere energibruk i alle typer bygg, i nybygg så vel som i eksisterende bygninger.

Sist oppdatert: 2022-04-06

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon — Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

SpråkEngelskUtgave: 2017-05 (2017-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Veiledning til NS-EN 15232 - Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger. P-754

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-04-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

BS PD CEN/TR 15232-2:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 5 786,00 (eks. mva)

Energy performance of buildings

SpråkEngelsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang