En gruppe med flere mennesker står oppstilt

Utvikling av NS 3600

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ble første gang utgitt i 2013. I 2018 ble det utgitt en ny og oppdatert versjon av standarden etter erfaring med bruk av den.

Endringer i 2018-versjonen er beskrevet nærmere her, og omfattet blant annet krav til dokumentasjon og helhetsvurdering samtidig med at egenerklæringsskjema er tatt ut og ligger digitalt tilgjengelig her. Sjekklisten for eier ble også tatt ut.

Ny forskrift til avhendingsloven ble publisert 11. juni 2021: Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forskriften trer i kraft 1. januar 2022. Forskriften har tatt inn krav fra NS 3600:2018 og beskrivelse av tilstandsgrader for tilstandsanalyse av bolig. Forskriften inneholder ikke kriterier for tilstandsgrad for den enkelte bygningsdel, og viser til gjeldende bransjestandard (= NS 3600). Som en følge av den nye forskriften har komiteen for tilstandsanalyse startet et forprosjekt og tar sikte på en revisjon av standarden i 2022.

Standard Norge ønsker gjerne kommentarer til NS 3600 fra brukerne. Fyll ut kommentarskjemaet her om du har innspill. Komiteen for tilstandsanalyse, SN/K 292, vil stå for vurderingen.

Sist oppdatert: 2021-09-28