inneklima
Foto: Nicolas Tourrenc

Ventilasjon og inneklima

Ventilasjon er, sammen med oppvarming, den viktigste måten å opprettholde et gunstig inneklima på. Det er avgjørende å tilføre bygningen tilstrekkelig med frisk luft på en energieffektiv måte. Høye krav til komfort i nye bygg har dessuten ført til en betydelig økning i kjølebehov. Inneklima er et sett med fysiske faktorer som påvirker menneskets kropp og sinn innendørs. Til de faktorene regner man vanligvis termisk, atmosfærisk, akustisk og aktinisk miljø. Noen tar med også mekanisk (ergonomisk) miljø.

Det finnes norske standarder som regulerer måten man beskriver og klassifiserer inneklima. Flere lover og forskrifter setter anbefalte grenseverdier for inneklimaparametre.

Ventilasjon

Bygningsventilasjon og andre installasjoner for luftbehandling bruker betydelige mengder energi. Ny forskning og bedre teknologi har i de senere år resultert i nye og mer energieffektive metoder for å behandle (filtrere, varme/kjøle, befukte/avfukte), transportere og tilføre luft i byggets oppholdssoner.

Standardiseringen innen ventilasjonssystemer omfatter alle sider ved bygningsventilasjon, både mekanisk ventilasjon og naturlig ventilasjon. Den dreier seg om både dimensjonering, ferdigstillelse, drift og kontroll av ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg.

Standardene som utvikles innenfor ventilasjon er knyttet til:

  • Produkter benyttet i ventilasjonssystemer (ikke roterende maskineri)
  • Terminologi og symboler benyttet i ventilasjonssystemer
  • Funksjonskrav og prøving av komponenter i ventilasjonsanlegg
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Utførelse, igangsetting og DV (drift og vedlikehold) av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere egnethet og ytelse
  • Beregning av energibehov til luftbehandling og transport av ventilasjonsluft

Inneklima

Standarder innenfor inneklima omfatter dimensjoneringskriterier for luftmengder, temperatur, lufthastighet, akustikk og belysning. Under inneklima omfattes også standarder for renromsteknologi.

Standardene som utvikles innenfor inneklima er knyttet til:

  • Kriterier for godt inneklima
  • Prosjektering og dimensjonering av ventilasjonssystemer
  • Måleprosedyrer for å dokumentere riktig inneklima

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 2: Veiledning til krav i EN 16798-1 - Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Ventilasjon i bygninger — Del 3: Yrkesbygninger — Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 4: Veiledning til krav i EN 16798-3 - Yrkesbygninger - Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 5-1: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 1: Distribusjon og generering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 5-2: Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjonsinstallasjoner (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 2: Distribusjon og generering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 6: Veiledning til krav i EN 16798-5-1 og EN 16798-5-2 - Beregningsmetoder for energikrav til ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse — Ventilasjon i bygninger — Del 7: Beregningsmetoder for bestemmelse av luftmengder i bygninger inkludert infiltrasjon (Modul M5-5)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-BM:2019

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BM: Ventilasjonstekniske systemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-V:2019

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del V: Ventilasjonsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 4 (2019-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 980,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning (ISO 41001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 725,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper, del 1-4.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang