En som jobber med et slagbor

Vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Den tekniske rapporten er tilgjengelig på norsk.

For å gjøre gode vurderinger av eksponering av arbeidstakere er det viktig å ha en oppfatning om begrensningene av forskjellige informasjonskilder for vibrasjon. Vibrasjonsverdier som brukes i vurderingen, skal være representative for maskinbruken.

Den tekniske rapporten hjelper til å vurdere, hindre eller redusere muligheter for helseskader forårsaket av hånd-armvibrasjoner ved å planlegge valg og innkjøp av verktøy og maskiner som gir lav risiko for helseskader. Valg av utstyr på denne måten kan også gjøre at det mulig å bruke maskiner og utstyr lengre tid av gangen.

Identifiserer risiko for vibrasjonsskader

SN-CEN/TR 15350 beskriver hvordan man kan finne frem vibrasjonsdata fra produsenter eller andre steder. Dersom vibrasjonsdata ikke er mulig å fremskaffe, kan det være nødvending å måle vibrasjoner. Dataene brukes igjen i beregning av hvor mye vibrasjonsbelastningen er i løpet av en arbeidsdag. Dette avhenger av typen maskin eller verktøy, og hvor lenge arbeidstaker bruker verktøy/maskin i løpet av arbeidsdagen.  

Resultater kan brukes til å identifisere risiko for vibrasjonsskader, forebygge og gjøre tiltak om hvordan man kan redusere eller begrense skadepotensialet og unngå skader.

Målgruppen for SN-CEN/TR 15350 er yrkeshygienikere (medlemmer av NYF), HMS-medarbeidere i bedrifter, bygg- og anleggsbedrifter som bruker håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner (relatert til maskindirektivet), offshore-bedrifter og bedriftshelsetjenester.

Den tekniske rapportens fulle navn er SN-CEN/TR 15350 Mekaniske vibrasjoner — Retningslinjer for vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon, inklusive informasjon fra maskinprodusenter.

Les mer om vibrasjonsverdier for produkter

Les mer om vibrasjonsbelastning på arbeidsplassen

Sist oppdatert: 2022-06-20

NOK 775,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner — Retningslinjer for vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon, inklusive informasjon fra maskinprodusenter

SpråkNorskUtgave: 2020-07 (2022-03-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner — Retningslinjer for vurdering av eksponering for håndoverførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon, inklusive informasjon fra maskinprodusenten

SpråkEngelskUtgave: 2020-07 (2020-07-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang