Eksplosjon
Foto: iStock

ATEX - samlinger av standarder og normer

Få et utvalg standarder og normer som er relevante innenfor ATEX og Ex-området med våre ATEX-samlinger.

ATEX-samlingene er nyttige verktøy for produsenter og distributører av utstyr som skal plasseres i eksplosjonsfarlige omgivelser. Planleggere, konsulenter, kontraktører og inspeksjonsorgan får også oversikt over relevante dokumenter.

Ex-utstyr, utstyr med eksplosjonsbeskyttelse, kjennetegner utstyr, elektrisk og ikke-elektrisk, som er utformet for å hindre eksplosjon dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv. Det finnes en rekke beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon, og kravene til de forskjellige metodene er beskrevet i standarder.

Forskjellige samlinger

Samlingene er inndelt i pakker etter hvor utstyret skal anvendes. I tillegg finnes en del generelle standarder for bl.a. risikovurdering samt aktuelle forskrifter, direktivtekster og guider. Totalt inngår over 130 standarder og normer fra Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Norge fordelt på 10 prisgunstige pakker.

Aktuelle standarder til 80 % rabatt!

I vår komplette ATEX-samling får du over 130 relevante standarder og normer til en sterkt rabattert pris. Samlingens pris lyder på rundt kun 20 % av den totale verdien av alle standardenes listepris.

Abonnement - alltid tilgjengelig og oppdatert

Samlingene tilbys i vår abonnement på web-tjeneste, hvor du er trygg på å alltid ha tilgang til oppdaterte standarder og normer.. Prisene prisene som vises i nettbutkken er for 1-3 brukere. Kontakt oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 så hjelper vi deg i gang med et abonnement.

Faginformasjon

Er du ute etter faginformasjon kan du gå til Norsk Elektrotekniske Komite sine fagsider for Ex-områder.

Sist oppdatert: 2021-08-06

ATEX Komplett

Standardsamling

NOK 27 250,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder alle standarder innenfor ICS 922: ATEX - Normsamling for installasjoner av elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder med gass og støv

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ATEX - Generell

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 6 350,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - Generelle harmoniserte standarder for kunnskap, risikovurdering med mer.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ATEX - Eksplosjonsfarlige områder

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 21 000,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - Harmoniserte EN-normer og -standarder for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ATEX - Eksplosjonsfarlige områder - EL

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 13 850,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - Harmoniserte EN- normer og standarder for utstyr i eksplosjonsfarlige områder - Elektrisk utstyr

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ATEX - Eksplosjonsfarlige områder - IEL

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 350,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - Harmoniserte EN-normer og -standarder for utstyr i eksplosjonsfarlige områder - Ikke elektrisk utstyr.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill

ATEX - Installasjon

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 725,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - EN- normer og standarder for installasjon av utstyr og sikkerhetssystemer relatert til brukerdirektiv 99/92 (Fhosex)

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill

ATEX - Installasjon EL

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 9 725,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - EN-normer og -standarder for installasjon av utstyr og sikkerhetssystemer relatert til brukerdirektiv 99/92 (Fhosex) - Elektrisk utstyr

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill

ATEX - Installasjon IEL

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 775,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - EN-normer og -standarder for installasjon av utstyr og sikkerhetssystemer relatert til brukerdirektiv 99/92 (Fhosex) - Ikke elektrisk utstyr

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill

ATEX - Utstyr i gruver

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 650,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer, standarder - Harmoniserte EN-normer og -standarder for utstyr til bruk i gruver

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

ATEX - Overflatebehandling

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 075,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder ATEX relaterte Ex-normer og standarder - EN-normer og -standarder for overflatebehandling

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill