NEK 400 – også for elektromontøren

NEK 400 er elbransjens viktigste referansedokument. Normsamlingen danner grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg.

Likevel er det montører som ikke godt kjent på innsiden av permene. Det kan skyldes at enkelte faglig ledere ikke anser NEK 400 som en naturlig del av montørens «verktøykasse», eller at montørens selv ikke har tilstrekkelig interesse.

Som elektrofagarbeider er det viktig å forstå hvordan den prosjekterende har tenkt og hvilke kriterier som er lagt til grunn for valg av utstyr og materiell, sett i forhold til de ytre påvirkninger på stedet. Montøren er den som er på plass og som er kvalifisert for å vurdere om forutsetningene som er lagt til grunn stemmer. Manglende samsvar mellom forutsetning og realitet gir enten anlegg av utilfredsstillende kvalitet eller kan i ytterste konsekvens medføre økt fare for eier og bruker.

Kvalitet krever innsikt

Innsikt i NEK 400 er altså en viktig forutsetning for at sluttresultatet skal bli bra. Ikke minst gjelder dette i forhold til sluttkontrollen, som skal gjennomføres i alle nye installasjoner. Montøren må forstå kravene, løsningene og hvilke forutsetninger disse bygger på. Dette krever en innsats, men er nødvendig mener fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

NEK 400 er like naturlig for montøren som øvrig verktøy. Vi trenger elektromontører som har et bevisst forhold til kravene og som kan reagere dersom kart og terreng ikke stemmer. Elsikkerhet er kjernen i montørens kompetanse, et ord som også må reflekteres i anlegget som overleveres kunden, hevder han.

Aanensen mener at en god løsning kan være at montørene skaper små diskusjonsgrupper, hvor man i fellesskap kan forstå kravene og se dem i sammenheng med anlegg man til daglig arbeider med.

En hyppig dose av korte forklarende innlegg på 5-10 minutter fra en i montørgjengen, kan etterhvert løfte alle opp på et høyere kompetansenivå. Her må for øvrig også faglig leder kjenne sin besøkelsestid. Tar man en liten del hver, blir det ikke så mye på hver, fortsetter Aanensen.

Selv om kurs og etterutdanning er viktig for kompetansebyggingen, vil faglig nettverk innen virksomheten være enda viktigere. En god dialog mellom faglig leder og montørstaben om hvordan dette kan løses lokalt er alltid en god ting.

Leseveiledning

NEK har laget en leseveiledning til NEK 400, som legger frem forslag til hvordan normsamlingen mest effektiv kan gjennomgås. Denne finner du på nettadressen: 400.nek.no. På samme adresse finner du også annen nyttig informasjon om NEK 400. Leseguiden er også tilgjengelig på NELFO sin hjemmeside.

«Mursteinen» NEK 400 kan ta pusten fra de fleste. Derfor må man ikke se seg blind Normsamlingen er ikke bygd opp som en roman, men følger likevel en logikk det er greit å kjenne til før man setter i gang, fortsetter Aanensen.

Ofte stilte spørsmål – FAQ

NK 64 har bygd opp et imponerende system av tolkninger til NEK 400. Dette brukes som kilde for foredragsholdere og eksperter, men er minst like egnet for faglig leder og montørene hos elektroinstallatørene. Disse – FAQ – er sortert på referansen i NEK 400.

Layouten er dessverre ikke den beste, men vi arbeidet med saken. Her har man imidlertid en unik kilde til oppklaring når man står fast, avslutter Aanensen.


Nettadressen til NEK 400 er www.nek400.no. Les mer om NEK 400

Sist oppdatert: 2017-04-02

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill

NEK 400:2014

Standard

NOK 1 195,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 5.0 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang