NEK 420A:2016

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen for del A er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr og utførelse relatert til eksplosjonsfarlige områder.

Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr. Denne normsamlingen (del A) er en delvis oppdatering av NEK 420:2010.

Hva er nytt?

 • Bokserie med NEK 420A som første bok.
 • Tospråklig utgave. Kolonneformat med original IEC-tekst og norsk oversettelse.
 • Mange endringer i innholdet, samt revidert oversettelse av alt innhold.
 • Liste over tekniske endringer.
 • Revidert vedlegg om regelverk, beskyttelsestyper og merking.

Innhold

Hver oversatt norm i samlingen har sin egen detaljerte innholdsfortegnelse. NEK 420A inneholder følgende internasjonale normer:

 • IEC 60079-14:2013+COR1:2016 Elektriske installasjoner – Design, utvalg og utførelse
 • IEC 60079-17:2013 Elektriske installasjoner – Inspeksjon og vedlikehold
 • IEC 60079-19:2010+AMD1:2015 Utstyr – Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr
 • IEC/IEEE 60079-30-2:2015 Varmekabelanlegg – Veiledning for prosjektering, installasjon og vedlikehold

De tekniske kravene i disse normene er identiske med det som gjelder i Norge og Europa. Med andre ord er det ingen tekniske forskjeller mellom de korresponderende IEC, EN og NEK-normene. I tillegg følger det med ett vedlegg som gir generell informasjon om direktiver, forskrifter, normer, beskyttelsestyper og merking.

Regelverk

NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter:

 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB
 • Direktoratet for Arbeidstilsynet, DAT
 • Petroleumstilsynet, Ptil

Flere normer i serien kommer

Det vil senere bli lansert flere normer i normserien NEK 420, som NEK 420B og NEK 420C. Disse vil bl.a. omhandle områdeklassifisering, gruver og eksplosiver. Samlet sett vil bokserien erstatte NEK 420:2010.

NEK 420B som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, kommer september 2017.

NEK 420A:2016

Faginformasjon

Gå til Norsk Elektroteknisk Komite sine fagsider for Ex-områder (ekstern side) for mer faginformasjon. 

Sist oppdatert: 2019-12-11

NEK 420A:2016

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 750,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 750,00 (eks. mva)

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden