Eksplosjonsfarlige områder

NEK 420B:2017

NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter.

Følgende normer inngår i NEK 420B:

  • EN/IEC 60079-10-1: Områdeklassifisering – eksplosive gassatmosfærer
  • EN/IEC 60079-10-2: Områdeklassifisering – eksplosive støvatmosfærer

Denne normsamlingen er en delvis oppdatering av NEK 420:2010. Visuelt er den største forskjellen at teknisk innhold kan leses både på engelsk og norsk i to kolonner. Kolonneformatet gir leseren anledning til å lese den originale IEC-teksten i venstre kolonne og den norske oversettelsen i høyre. Dette gir lesere med ulike språkpreferanser anledning til å benytte samme publikasjon. I tolkningsspørsmål kan det også være til hjelp å kunne lese teksten på originalspråket. 

Eksplosjonsfarlige områder er regulert i flere ulike lover med underliggende regelverk og involverer derfor flere norske myndigheter. Myndighetene forventer bruk av standarder som virkemiddel for å oppfylle forskriftenes sikkerhetskrav. Myndighetene refererer derfor ofte til NEK-publikasjoner i sine veiledninger. For eksempel viser DSB til NEK 420 i veiledning til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, samt Elsikkerhet nr. 64, 68 og 72. 

Henvisningsgrunnlag

NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter forvaltet av følgende myndigheter:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB
  • Direktoratet for arbeidstilsynet, DAT
  • Petroleumstilsynet, Ptil

Et viktig prinsipp i regelverket er at funksjonskrav angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan. Dermed er den enkelte aktør nødt til å bestemme hvordan virksomheten konkret skal møte myndighetskravene. I veiledningen til de enkelte forskriftskravene refereres ofte til anerkjente normer som en mulig måte å oppfylle forskriftskravene på. Normene er imidlertid ikke juridisk bindende på samme måte som forskriftene. Dersom disse normene ikke benyttes, kreves det dokumentasjon for en alternativ løsning som er minst like god, eller bedre enn den refererte.

Målgruppe

Målgruppen for NEK 420B er i første rekke personell som klassifiserer områder som eksplosjonsfarlige. Dernest er det eiere av eksplosjonsfarlige områder. Dette omfatter enhver bygningseier som har et eksplosjonsfarlig område. 

NEK 420 normserie

NEK 420 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Per dags dato er bare del A og del B utgitt. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver.

Sist oppdatert: 2019-12-11

NEK 420B:2017

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 405,00 (eks. mva)

Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 405,00 (eks. mva)

Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder

Språkno/en no/enUtgave: 5.0 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden