NEK 440:2015

Beskrivelse

NEK 440 gir i første del generelle regler for prosjektering og montasje av elektriske stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC og nominelle frekvenser til og med 60 Hz for å sørge for nødvendig sikkerhet og funksjon i forhold til tiltenkt bruk. I andre del er normen anvendelig til å spesifisere krav til prosjektering og montasje av jording av de samme elektriske installasjonene.

I forbindelse med fortolkningen av denne normen omfatter stasjonsanlegg følgende:

 1. Sekundærstasjon, medregnet sekundærstasjon for strømforsyning til jernbane
 2. Elektriske installasjoner i master eller stolper. Brytere og/eller transformatorer plassert utenfor et avstengt elektrisk driftsområde
 3. En (eller flere) kraftstasjoner lokalisert på et sted. Stasjonsanlegg omfatter generatorer og transformatorer med tilhørende koblingsapparater og alle elektriske hjelpesystemer. Forbindelse mellom kraftstasjoner som er lokalisert på forskjellige steder kommer ikke inn under begrepet stasjonsanlegg.
 4. Det elektriske anlegget i en fabrikk, på et industriområde, i en landbrukseiendom, i et næringsbygg eller i offentlig bygning
 5. Elektriske installasjoner bygget på offshore plattformer, for eksempel vindkraftanlegg

Et stasjonsanlegg omfatter bl.a. følgende utstyr:

Generatorer, motorer og andre roterende maskiner, brytere, transformatorer, omformere, kabler, ledningssystemer, batterier, kondensatorer, jordingssystemer, bygninger og gjerder som er en del av et avstengt elektrisk driftsområde, tilhørende vern, betjenings-, overvåkings-, og hjelpesystemer og store åpne reaktorspoler.

Hvem er produktet rettet mot

Normen passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

Hva kan produktet hjelpe med

Det er listet opp minimumskrav til avtaler for prosjektering og montasje av elektriske installasjoner mellom produsent/ oppdragsgiver/planlegger og bruker/bestiller/eier som skal følges. Alle grunnleggende generelle krav blir behandlet i kapittel 4 i normens første del.

Produkter som henger sammen med normen

NEK 400, NEK EN 50110-1, Brukerguide for FSE  + en hel rekke normative referanser til andre normer i NEK 440.

NEK utga i september 2015 normsamlingen NEK 440 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen ble betydelig omarbeidet i forhold til utgaven fra 2011, en del normkrav er revidert, omfanget er utvidet og det er flere presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

Normsamlingen og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

NEK 440 passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

NEK 440:2015

Rettelse i NEK 440:2015

Dessverre er det sneket seg inn en feil i figur B.2 på s.41 i del 2. Vennligst fyll inn manglende nuller i tabellen eller last ned hele siden og skriv den ut.

Last ned NEK 440 del 2 s. 41

Endringer i 2015-versjonen

De fleste av endringene fra tidligere versjon, NEK 440:2011, er:

 • utvidelse av omfang
 • utvidet tabell for avtaler mellom leverandør/produsent og bruker/bestiller/eier (4.1.2)
 • utvidelse av nominelle spenninger (tabell 2, avsnitt 5)
 • endringer i avsnitt 4 om last fra jordskjelv
 • endringer i avsnitt 8
 • endringer i tabell 3 og 4
 • endringer i figur 1 og 2
 • nye figurer 4c og 5
 • nye figurer 6,8,9, 10 og 11
 • endringer i figur 7a og 7
 • endringer i tillegg D
 • endringer i tillegg E
 • endringer i tillegg ZB
 • ny tegning i del 2 Termer og definisjoner for å tydeliggjøre UE, UT og ZE
 • nye veiledninger

Sist oppdatert: 2021-04-26

NOK 2 018,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 440:2015

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 018,00 (eks. mva)

Stasjonsanlegg over 1 kV

SpråkNorskUtgave: 3.0 (2015-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang