Batterier
Foto: Adobe Stock

Sikkerhet i batteriinstallasjoner – NEK 485

NEK 485 brukes i hovedsak for installasjon og drift av stasjonære bly-syre batterier, men også for nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier.

NEK 485 er en direkte oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations Part 2: Stationary batteries. 

NEK 485 omhandler beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av sekundærbatterier. I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet for batterier og for batteriinstallasjoner. 

Standarden passer for virksomheter som driver med prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av sekundærbatterier for UPS’er, nødstrøm, energilagring for bolig eller næring. NEK 485 er en normativ referanse i NEK 400. 

Viktige temaer som behandles i standarden er:

 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm
 • Tiltak mot eksplosjonsfarer
 • Beskyttelse mot skade av elektrolytt
 • Plassering og kapsling (innbygging)
 • Merking og instruksjoner
 • Transport, lagring, avhending og miljøaspekter
 • Tiltak mot eksplosjonsfarer 
 • Inspeksjon og overvåking
 • Krav til inspeksjon 
 • Krav til ladestrøm
 • Krav om beskyttelse av lekkasjestrømmer mot jord
 • Krav til batterikapslinger
 • Krav for nikkel-metallhydrid batterier
 • Krav om at instruksjoner skal formuleres forståelig for personale med annet språk

 

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner 

NEK 487 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner er en samling som inneholder både NEK 485 og NEK 486

Les mer om NEK 487

Forside NEK 485:2022

NEK fagsider

For mer faginformasjon fra Norsk Elektroteknisk Komite gå til www.nek.no.

Sist oppdatert: 2022-03-09

NEK 485:2022

Standard

NOK 1 335,00 (eks. mva)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Stasjonære batterier

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 487:2022

Standard

NOK 1 930,00 (eks. mva)

Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier - Sikker drift av stasjonære litium-ionbatterier

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-03-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang