karbonavtrykk i gress
Foto: iStockphoto

Klimaspor

Høsten 2009 satte Standard Norge i gang et prosjekt for utvikling av standarder for kvantifisering og kommunikasjon av produkters klimaspor, med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Etter planen skal prosjektet foregå frem til høsten 2012. Det overordnede målet er å utvikle en internasjonal standard for kvantifisering og kommunikasjon om klimaspor. Standarden skal fungere i et globalt marked, og den utvikles i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO).

Fotavtrykk i gressDet nasjonale prosjektet skal bidra aktivt i det internasjonale arbeidet for å fremskaffe effektive redskaper for å redusere klimagassutslipp fra varer og tjenester.

Målet er at:

  • Standarden skal kunne brukes for å innfri nasjonale mål, både handels- og miljøpolitiske.
  • Standarden skal være et effektivt redskap for å få redusert produkters klimaspor.
  • Kunder, både innkjøpere og forbrukere, skal kunne sammenligne klimaspor og bruke det som kriterium ved valg mellom konkurrerende produkter.
  • Standarden skal være tilpasset norsk næringsstruktur og naturgitte forhold.
  • Standarden skal bidra til like konkurransevilkår, uten å være handelshemmende.
  • Standarden skal ha et bredt anvendelsesområde.
  • Standarden skal raskt kunne tas i bruk i stor skala, uten å være unødvendig kostnadsdrivende.

Internasjonalt er arbeidet med metoder for kvantifisering og kommunikasjon av produkters klimaspor lagt til ISO/TC 207 Miljøstyring. I Norge følger arbeidsgruppe 1, Produktrettet miljøstyring, i Standard Norges komité SN/K 127 Miljøstyring det internasjonale arbeidet med standarden for kvantifisering og kommunikasjon av produkters klimaspor. Arbeidsgruppen har vel 30 medlemmer, fra industri, forskning og utredning, rådgivere og konsulenter, sertifiseringsorganer og offentlige myndigheter. Flere av gruppens medlemmer deltar som eksperter i den internasjonale komiteen.

I tillegg til at det utarbeides en standard for produkters klimaspor, er det nå også satt i gang et arbeid med å utarbeide en internasjonal standard for organisasjoners klimaspor.

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder 
900 33 026 / kjo@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 86 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 893,00 (eks. mva)

Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer (ISO 14025:2006)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer (ISO 14044:2006)

Språkno/en no/enUtgave: 1 (2006-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang