R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr (2017)

NORSOK R-003 N omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke fallsikringsutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Revisjonskomiteen har vektlagt å inkludere videreutviklet praksis pga. hendelser i bransjen siden Rev.2 fra 2004. Det er også vektlagt å bedre beskrivelse av løfteoperasjoner innenfor boring- og brønnområdet og i marine operasjoner.

Endringene i forhold til Rev. 2, juli 2004, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering. Tillegg B Krav til opplæring, forblir uendret fra forrige utgave. Det vil bli utarbeidet et nytt dokument som omhandler kompetanse innenfor løfteoperasjoner.

Av andre viktige endringer kan nevnes:

  • Forbud mot stablehjørner som kan huke fast i båt ved løfting
  • Wireline vinsj skal ikke brukes til løfteoperasjoner utenfor brønnsenter
  • Forbud mot leddete koblingsløkker
  • Forbedret beskrivelse av risikovurdering og planlegging
  • Innskjerpet praksis for riggeoperasjoner
  • Ny rolle - Teknisk og operasjonell driftsstøtte
  • Presisert beskrivelse for operasjonelt ansvarlig
  • Sertifisering av SDLA og heiser

Det er i tillegg gjort flere endringer for å gjøre standarden enklere og tydeligere.

NOK 1 150,00 (eks. mva)

Safe use of lifting equipment — Rev. 3, June 2017

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2017-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang