Z-015N Midlertidig utstyr - formular (Utgave 4, september 2012)

Her kan du finne sjekklister, samsvarserklæring og dataark til nyttet utgave 4 av standarden.

Sjekklister Z-015N (regneark, oppdatert i januar 2013)

Samsvarserklæring Z-015N (pdf)
Samsvarserklæring Z-015N (Word-format)

Z-015 Dataark for midlertidig utstyr (pdf)
Z-015 Dataark for midlertidig utstyr (Word-format)

Type A - Boligcontainer
Type B - Kontor, kaffebar, laboratorium, kontrollromscontainer
Type C - Verksted for varmt arbeid
Type E - Verksted for kaldt arbeid
Type G - Container for dieselmotor
Type l - Lager for brannfarlig materiell
Type J - Lager for ikke-brannfarlig materiell
Type L - Arbeidsplass for malere
Type M - Kjæle- og frysecontainer
Type N - Radio- og kommunikasjonsrom
Type O - Toalettcontainer
Type P - Container for elektrisk utstyr
Type U01 - Dieselmotor
Type U02 - Luftkompressor
Type U03 - Tanker
Type U04 - Anlegg for høytrykksspyling
Type U05 - Dampkjele, dampgenerator
Type U06 - Mobilkran
Type U07 - Brønnservice utstyr
Type U08 - Habitat for varmt arbeid klasse A
Type U09 - Utstyr for avfallshåndtering
Type U10 - Pneumatisk, hydraulisk pumpeutstyr etc.
Type U98 - Annet ikke Ex-sikkert utstyr på ramme
Type U99 - Annet Ex-sikkert utstyr på ramme
Type X - Annen container med tennkilder
Type Y - Annen container med tennkilder, overtrykksventilert
Type Z - Annen container uten tennkilder

(Den siste gruppen filer er kun gjengitt i pdf-format.)