Flytende akvakulturanlegg

NS 9415 Flytende akvakulturanlegg – Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk har som mål å forebygge rømming av fisk, og gir grunnleggende krav til prosjektering, utførelse og bruk av akvakulturanlegget.

Standarden definerer krav til:

  • Lokalitetsundersøkelse (kartlegging av forhold, f.eks. strøm, bølger eller bunn, der anlegget skal etableres)
  • Prosjektering, utførelse og bruk (overordnede krav);
  • Materialer;
  • Samvirke mellom komponenter;
  • Laster, lastvirkning og påvisning av kapasitet;
  • Hovedkomponenter (innhegning, flyter, flåte og forankring);
  • ekstrautstyr (utstyr som ikke er hovedkomponent, men der svikt kan medføre fare for rømming av fisk);
  • Brukerhåndbok (herunder krav til ettersyn og vedlikehold).

NS 9415 vil være grunnleggende for aktørene i akvakulturbransjen, som myndighetsorganer, tilsyn, prosjekterende, leverandører, aktører innenfor FoU og produsenter, og ikke minst eier av akvakulturanlegg. Standarden kan også brukes ved eksport av varer og tjenester til akvakulturanlegg.

Tekniske krav eller driftsoppgaver som ikke har relevans for rømming av fisk, er ikke omfattet av standarden. Standarden angir heller ikke krav til arbeidsmiljø, fiskehelse, elektriske installasjoner og brannsikring av flytende akvakulturanlegg.

NS 9415 og NYTEK22  

NYTEK22-forskriften om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag, henviser til NS 9415 og standardens løsninger for oppfyllelse av forskriftskrav til lokalitetsundersøkelse, akvakulturanlegg, hovedkomponenter og ekstrautstyr. 

Engelsk oversettelse

NS 9415 har siden første utgave i 2003 vært tilgjengelig i engelsk utgave.

Sist oppdatert: 2022-05-25

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-08-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9415:2021

Standard

NOK 1 615,00 (eks. mva)

Flytende akvakulturanlegg — Lokalitetsundersøkelse, prosjektering, utførelse og bruk

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2022-05-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang