Krav til landbaserte akvakulturanlegg

Standarden NS 9416 bør brukes av oppdrettere, utstyrsprodusenter og myndigheter som er involvert i arbeid med landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Standarden kan benyttes ved bygging av nye oppdrettskar eller for utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg. 

Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg var utgangspunktet for en Norsk Standard for landbaserte produksjonsanlegg.

Landbaserte produksjonsanlegg brukes mest til settefisk. Rømming kan skyldes løsninger som ikke er tilpasset den bruk og de belastninger de er utsatt for. Standarden NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse.

Sist oppdatert: 2021-04-14

NS 9416:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk — Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang