Terminologi i laks- og ørretproduksjon – NS 9417

Standarden NS 9417 bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører i verdikjeden som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer risiko for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

Standarden NS 9417 Laks og regnbueørret - Terminologi og metoder for dokumentering av produksjon kom i revidert utgave i 2022, og inkluderer også termer for fiskevelferd.

Standarden gir sentrale definisjoner i havbrukskjeden (terminologi), beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. NS 9417 danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden.

Sist oppdatert: 2023-02-13

NS 9417:2022

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret — Terminologi og metoder for dokumentering av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-10-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang