Ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon

Standarden NS 9417 bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører i verdikjeden som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

Standarden NS 9417 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon er utviklet etter innspill fra Sjømat Norge (tidligere FHL). Standarden gir sentrale definisjoner i havbrukskjeden (terminologi), beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. NS 9417 danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden.

NS 9417 ble utgitt i 2012 og revideres av komiteen SN/K 504. Standarden er sendt på høring i november 2021.

Sist oppdatert: 2021-11-26

NS 9417:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang