Julemat
Foto: Opplysningskontoret for kjøtt

Mat og mattrygghet

Det er et stadig økende fokus på matens kvalitet og på matsikkerhet. Den enkelte forbruker blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet og sikkerhet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse. Standardiseringen innenfor matområdet dreier seg om alt fra prøvningsmetoder for å sikre trygg mat, matvareemballasje og sporbarhet. Dette er et viktig område som angår mange, og internasjonalt er det stor aktivitet i standardiseringsarbeidet.

Hvorfor matstandarder?

Vi ønsker alle å være trygge på at den mat vi spiser og det fôret som gis til dyrene våre er uten skadelige forurensninger og tilsetninger. Standardiserte prøvningsmetoder spiller en viktig rolle bl.a. i forbindelse med myndighetskontroll, produsentenes egenkontroll og ved handel med matvarer. For norsk eksport og import av matvarer er det viktig at det blir brukt internasjonalt standardiserte metoder, slik at analyseresultatene anerkjennes uansett hvilket land målingene utføres i.

Det er også med på å øke tilliten til mat- og drikkevarer, ved at samme framgangsmåte for å vurdere matkvalitet, sikkerhet og effektivitet brukes verden over. Det utarbeides både horisontale metoder, dvs. metoder som kan anvendes på en lang rekke matvarer, og spesifikke metoder for forskjellige grupper av matvarer f. eks. melk, kjøtt, kornprodukter og fôr.

Hvordan lages matstandarder?

Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter.

Ved å delta i standardiseringsarbeid, kan man aktivt påvirke innholdet i kommende matstandarder, både globalt og i Europa.

Internasjonal standardisering og norsk innsats

Både ISO og CEN har en rekke internasjonale standardiseringskomiteer innenfor landbruk og mat. Det er bred deltakelse og høy aktivitet i disse komiteene. Standardisering på landbruks- og matområdet er noe som angår oss alle, også i Norge.

Andre aktuelle komiteer knyttet til mat

CEN/TC 275 Matanalyse- horisontale metoder
ISO/TC  034 Matvarer

Kontaktpersoner

Hilde Aarefjord
Prosjektleder
489 53 279/ haa@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 773,00 (eks. mva)

Prerequisite programmes on food safety — Part 2: Catering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 264,00 (eks. mva)

Prerequisite programmes on food safety — Part 3: Farming

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-12-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 329,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling – Veiledning i bruk av ISO 26000:2010 i næringsmiddelkjeden

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-03-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang