NHS C19006: Smittevernveiledning for detaljhandelen

Veiledningen angir smittevernrutiner for virksomheter innenfor detaljhandel.

Smittevernveiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Virke og NHO Handel og Service. For virksomheter i Oslo er det utviklet et tillegg i samråd med Oslo kommune. 

Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.

Se også smittevernveiledning for kjøpesentre 

I samarbeid med bransjen har vi etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen.

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Sist oppdatert: 2021-06-10

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen detaljhandel — Del 1: Generelle tiltak — Rev.3

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen detaljhandel — Del 2: Tiltak for Oslo kommune — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang