NHS C19008: Smittevernveiledning for treningssentre

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for treningssentre.

Smittevernveiledningen er utviklet i samarbeid med Virke Trening og NHO Service og Handel. Representanter for 3T-Treningssenter, EVO, Sense Trening & Helse, Sprek Trening, Skullerud Sport Senter og Sterk Helse og Trening har deltatt i arbeidet.

Veiledningen tar for seg blant annet generelle tiltak for renhold og smittevern for ansatte og gjester, og spesifikke tiltak som å montere pleksiglass, begrense antall deltakere på gruppetrening og kreve at all trening skal bookes på forhånd. Tiltakene er delt inn i tre nivåer som bygger på den lokale smitterisikoen i kommunen hvor senteret ligger.

Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.

I samarbeid med bransjen har vi etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen.

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Sist oppdatert: 2021-06-10

NHS C19008:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak for treningssentre — Rev.4

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-03-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang