Standarder for smittevern

Her finner du en liste over standarder for smittevern som er tilgjengelige kostnadsfritt. Listen er oppdatert 30. mars.

Klikk på lenken og deretter «last ned gratis».

Følgende norske standard er nå tilgjengelig kostnadsfritt.

NS 3344:1997  Helsevesen - Smittefrakker av polyester/bomull 

Følgende europeiske smittevernstandarder (EN), som alle er fastsatt som Norsk Standard (NS), er nå tilgjengelige kostnadsfritt. 

NS- EN 149:2009 Åndedrettsvern- Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler - Krav, prøving og merking
NS-EN 166:2001 Øyevern - Spesifikasjoner  
NS EN 14126:2003 Vernetøy. Ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer (innbefattet rettelsesblad AC:2004)
NS-EN 14605:2009 +A1:2009 Vernetøy til bruk mot flytende kjemikalier — Ytelseskrav til vernetøy med væsketette (type 3) eller dusjtette (type 4) forbindelser mellom forskjellige deler av bekledningen, inklusiv produkter som gir beskyttelse til deler av kroppen (type PB [3] og PB [4])
NS-EN 13795-1:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder, del 1. Operasjonsduker og -frakker
NS-EN 13795-2:2019 Operasjonsbekledning og -duker - Krav og prøvingsmetoder - Del 2: Renromsdrakter
NS EN 455-1:2000 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull  
NS-EN 455-2:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper  
NS-EN 455-3:2015 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet 
NS EN 455-4:2009 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 4: Krav og prøving for holdbarhetskrav
NS-EN 14683:2019  Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder

Følgende ISO--standarder for smittevern er nå tilgjengelige kostnadsfritt.

NS-EN ISO 374-5:2016 Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer for mikroorganismer
NS-EN ISO 13688:2013 Vernetøy - Generelle krav
NS EN ISO 10993-1:2018 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess

Sist oppdatert: 2020-04-01