Geografiske informasjonssystemer

Geografiske tjenester er viktig for infrastrukturen vår. Standardene er nødvendig for å laste opp data og inngår i den europeiske infrastrukturen, som ivaretas gjennom INSPIRE-direktivet i EU.

Standardisering er en integrert del i "Lov om infrastruktur for geografiske informasjon" (Geodataloven), som ble iverksatt høsten 2010. Standardene danner fundamentet i nettjenestene, for dokumentasjon om data og tjenester, og sikrer kvalitet på tjenestene. Standardene er derfor også viktig for alle parter i Norge Digitalt, som er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å framskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Norsk kompetanse viktig internasjonalt
Norge har en tradisjon og forhistorie med å utvikle standarder på nasjonalt nivå. Vi har vært opptatt av å flytte vår kompetanse til det internasjonale nivået, og få videreføre og videreutvikle denne erfaringen i det europeiske og internasjonale arbeidet.

Sekretariatet for ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics er i Standard Norge.

Nasjonalt er standardiseringsarbeidet knyttet til den norske standardiseringskomiteen SN/K 176 – Geografiske informasjonssystemer som følger arbeidet som skjer i ISO/TC 211.

Kontaktperson

Bjørnhild Sæterøy
Prosjektleder
950 33 513 / bjs@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Intervju med internasjonale eksperter om geografiske informasjonssystemer

Standard Norge var i juni vertskap for møtet i den internasjonal standardiseringskomiteen for geografiske informasjonssystemer (GIS) ISO/TC 211. Under møtet, som ble holdt i Tromsø ble flere av ekspertene som deltok intervjuet om betydningen av GIS.

Utvalgte standarder

NOK 1 796,00 (eks. mva)

Geografisk informasjon - WFS (Web Feature Service) (ISO 19142:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 475,00 (eks. mva)

Geografisk informasjon - Flerfaglige ordlister (ISO 19146:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter